Jak efektivně řídit týmy na dálku a v kanceláři

V dnešním dynamickém pracovním prostředí se mnoho manažerů setkává s výzvami, které přináší hybridní pracovní model kombinující práci z domova a z kanceláře. Tento článek nabízí průvodce a strategie pro manažery, kteří se snaží tento model úspěšně implementovat a efektivně řídit své týmy v obou prostředích.

 

Pokud jste dosud váhali s přechodem na hybridní model, následující informace Vám mohou pomoci s rozhodnutím a usnadnit Vám správu Vašich týmů.

 

První nezbytné je stanovení očekávání

 

Musíte definovat jasná očekávání ohledně pracovních hodin, dostupnosti, komunikace a výsledků. Objasnění těchto bodů je klíčové pro efektivní řízení.

 

Jak stanovit tato očekávání?

 

Pracovní hodiny:

Stanovte, kdy se očekává, že zaměstnanci budou pracovat. To může zahrnovat určitý rámec času (například 9:00 – 17:00) nebo konkrétní hodiny, kdy je tým k dispozici. Z takovéhoto nastavení plyne, že v dané době je Váš zaměstnanec vždy připraven řešit pracovní problémy.

 

sonja langford eIkbSc3SDtI unsplash

 

Dostupnost:

Uveďte, jaká je očekávaná dostupnost zaměstnanců mimo stanovené pracovní hodiny. Je důležité zdůraznit, zda je očekávána nějaká dostupnost mimo běžnou pracovní dobu. Pokud zaměstnancům dáte možnost pracovat z kanceláře i z domova, tak je pravděpodobné, že Vám vyjdou vstříc a budou ochotní řešit některé pracovní problémy i mimo stanovenou dobu. Toto ale musíte jasně specifikovat a nastavit.

 

Komunikace:

Specifikujte preferované metody komunikace. To může zahrnovat e-mail, chatovací aplikace, videokonference nebo jiné nástroje. Měli byste také definovat, jak rychle se očekává odpověď na komunikační prostředky.

 

Výsledky a cíle:

Stanovte jasné cíle a výsledky práce. Zaměstnanci by měli být jasně informováni o tom, co se od nich očekává a jakým způsobem budou jejich výsledky měřeny.

 

Setkání a spolupráce:

Určete, kdy jsou plánovaná setkání a spolupráce v rámci týmu. To může zahrnovat pravidelné týdenní schůzky, workshopy nebo společné projekty.

 

austin distel mpN7xjKQ Ns unsplash

 

Zpětná vazba:

Upřesněte, jakým způsobem a v jakém časovém rámci bude poskytována zpětná vazba. To může zahrnovat pravidelné hodnocení výkonu a diskuse o cílech.

 

Flexibilita a adaptace:

Zohledněte možnost flexibilního přístupu k pracovním hodinám a dostupnosti, pokud to podmínky dovolují. Také uveďte, jak bude reagováno na změny a jak se budou aktualizovat očekávání.

 

Technologie a nástroje:

Poskytněte seznam nebo doporučení nástrojů a technologií, které mají být používány pro efektivní práci na dálku.

 

marvin meyer SYTO3xs06fU unsplash

 

Odpovědnosti týmu:

Ujasněte, jakým způsobem se očekává vzájemná spolupráce, podpora a sdílení informací mezi členy týmu.

 

Zabezpečení soukromí a kybernetická bezpečnost:

Informujte zaměstnance o důležitosti zabezpečení jejich pracovního prostředí a jakými opatřeními se mají řídit k zachování kybernetické bezpečnosti.

 

Umožněte svým zaměstnancům flexibilní pracovní dobu

Pokud to povaha práce umožňuje, tak umožněte flexibilitu pracovní doby. To pomáhá zaměstnancům lépe vyvážit pracovní a osobní život. Když Váš zaměstnanec ví, jaká jsou Vaše očekávání, zná svoji pracovní náplň a je zodpovědný, tak si bude plnit své pracovní povinnosti včas a zefektivní se i jeho plánování pracovního a soukromého času.

 

matt hoffman Q0AM87PsYkE unsplash

 

Jaké výhody přináší flexibilní pracovní doba zaměstnavateli?

 

 • Loajalita zaměstnanců: Flexibilní pracovní doba může zvýšit spokojenost zaměstnanců a jejich loajalitu vůči firmě, protože si váží možnosti dosahovat rovnováhy mezi prací a soukromým životem.
 • Širší dostupnost talentů: Firmám, které nabízejí flexibilní pracovní podmínky, může být snazší přilákat kvalifikované zaměstnance. To může být klíčovým faktorem při hledání a udržování talentovaných jednotlivců.
 • Zvýšená produktivita a výkonnost: Někteří zaměstnanci mohou být produktivnější, když mají možnost pracovat ve svém vlastním pracovním tempu a prostředí.
 • Snížení nákladů na kancelářský prostor: Pokud zaměstnanci pracují z domova, může to firmě ušetřit náklady spojené s pronájmem a údržbou kancelářských prostor.
 • Flexibilita při globálních týmech: Pro firmy s týmy nebo zaměstnanci umístěnými v různých časových pásmech může flexibilní pracovní doba usnadnit spolupráci a komunikaci.

 

 

Má flexibilní pracovní doba nějaká úskalí?

 

Určitě berte v potaz těchto osm bodů!

 

 1. Pokud zaměstnanci pracují z domova nebo mají flexibilní pracovní dobu, může být obtížné oddělit pracovní činnosti od osobního života. To může vést k přetížení a snížení kvality života.
 2. Při práci v hybridním nebo úplně vzdáleném prostředí může docházet k problémům s komunikací a spoluprací mezi členy týmu. Nedostatek osobní interakce může ovlivnit efektivitu spolupráce.
 3. Zaměstnanci pracující na dálku mohou zažívat sociální izolaci a pocit odcizení od týmu. To může ovlivnit morálku a spolupráci.
 4. Přílišná flexibilita může způsobit nedostatek jasnosti ohledně pracovních očekávání, což může vést k nesrovnalostem a nedorozuměním.
 5. Zaměstnavatelé mohou mít problémy s dohledem nad pracovním výkonem svých zaměstnanců, pokud nemají jasná měřítka výkonnosti nebo vhodné nástroje pro sledování práce na dálku.
 6. Flexibilní pracovní doba může vyžadovat moderní technologickou infrastrukturu a spolehlivé internetové připojení. Někteří zaměstnanci nemusí mít přístup k takovým zdrojům.
 7. Aby flexibilní pracovní doba fungovala bez problémů, je třeba mít jasná pravidla a účinnou komunikaci. Nedostatek těchto prvků může vést k nejistotě a nesrovnalostem.
 8. Někteří zaměstnanci mohou mít tendenci pracovat déle než obvykle, když mají flexibilní pracovní dobu, což může způsobit přetížení a vyhoření.

 

Zvolte efektivní komunikační kanály – S AutoCRM to bude mnohem jednodušší

 

ntb table erp report

 

Komunikace mezi jednotlivými zaměstnanci a jejich vedením je v hybridním modelu velmi důležitá.
Efektivní komunikace a správa zákazníků jsou klíčové aspekty úspěšného podnikání. CRM systémy mohou hrát významnou roli při zlepšování obou těchto oblastí. Zde jsou některé efektivní komunikační kanály a způsoby, jak je integrovat s AutoCRM:

 

E-mailová komunikace:

 

E-mailový systém může být integrován s AutoCRM k automatickému zaznamenávání komunikace s klienty. Každý e-mailový kontakt může být sledován v CRM, což usnadňuje sledování historie komunikace.

 

Integrovaný chat a online komunikace:

 

AutoCRM obsahuje chatovací systém Mattermost. Ten umožňuje rychlou a přímou komunikaci mezi zaměstnanci a současně propojuje některé své funkce s CRM.

 

chat jeshoots com Lu9FNRCqPys unsplash.jpg

 

Telefonní integrace:

 

Systémy AutoCRM mohou být propojeny s telefonními systémy, což umožňuje sledování, záznam a přepis hovorů. To poskytuje kompletní historii komunikace s klientem.

 

Webformuláře a landing pages:

 

Integrované webové formuláře mohou automaticky zaznamenávat informace z webových stránek přímo do CRM. To umožňuje rychlou a efektivní reakci na zájemce nebo potenciální zákazníky.

 

Automatizace e-mailů a marketingová komunikace:

 

Automatizované kampaně e-mailů mohou být řízeny pomocí AutoCRM. To umožňuje efektivní správu marketingových komunikací a sledování, jak jednotliví klienti reagují na různé kampaně.

 

SMS a notifikace:

 

Integrace SMS a notifikací mohou být použity k okamžitému upozornění na důležité události nebo k rychlé komunikaci s klienty.

 

Portály pro zákazníky:

 

Vytvoření online portálu pro zákazníky, kde mohou najít informace, komunikovat se zástupci firmy a sledovat stav svých požadavků, může být také efektivním nástrojem.

janac

Bc. Jana Čepelková

Jana dlouhá léta pracovala jako vedoucí nákupního oddělení pro koroporace a nebo větší společnosti. Po mateřské se rozhodla, že se chce věnovat dětem a rozvíjení potenciálu v nich. Prošla studiem mnoha publikací, které se tomuto tématu věnují. A u dětí to také všechno začíná. Né každý je dobrým managerem. Někteří se to mohou naučit a někteří se tak už rodí. Hledá talenty a učí od dětí po dospělé nejen cizí jazyky, ale také jim pomáhá se seberozvojem.

Chcete dostávat novinky ze světa firemních systémů, technických zajímavostí a dat? Napište nám svůj e-mail a my Vám budeme posílat newsletter.

Vyzkoušejte AutoCRM zdarma

Automatizovaný systém pro řízení firmy

Demo AutoCRM

Náš tým konzultantů s Vámi projde a seznámí Vás s nasazením AutoCRM do Vaší společnosti.