Ganttův diagram

CRM systém si žádá stále vylepšování. A tak jsme jej posunuli a v tuto chvíli v něm je i Ganttův diagram.

A jelikož náš CRM systém je velmi modulární a vše si v něm můžete naklikat sami, tak i tento diagram je kompletně přizpůsoben AutoCRM.

Vyslechli jsme potřeby našich klientů a CRM systém rozšířili.

Ganttův diagram je velmi užitečný nástroj pro plánování a řízení projektů, protože umožňuje snadno a jasně vizualizovat plán projektu a sledovat jeho postup. Pomáhá uživatelům lépe pochopit strukturu projektu a určit priority a závislosti mezi jednotlivými úkoly. To může pomoci zefektivnit práci na projektu a zajistit, aby byl dokončen včas a v rámci rozpočtu. Ganttův diagram také umožňuje rychle identifikovat problémy nebo zpoždění a navrhnout řešení, aby se projekt mohl pokračovat bez komplikací.

 

Ganttův diagram

Ganttův diagram se využívá při řízení projektů pro grafické znázornění naplánování posloupnosti činností v čase. Na obrázku výše můžete vidět jeho grafické znázornění v systému AutoCRM. Na horizontální ose se nachází čas rozdělený do stejně dlouhých časových úseků (v rámci hodin, dnů, týdnů… jak je kde potřeba), na vertikální ose se pak nachází jednotlivé části projektu. Na ploše diagramu se pak nachází jednotlivé činnosti ve tvaru obdélníků, kdy počátek (levá strana) obdélníku znázorňuje plánovaný začátek činnosti a konec (pravá strana obdélníku) je plánovaný konec činnosti. Tento diagram v AutoCRM také zobrazuje návaznosti činností.

 

Detailně můžete plánovat

Při tvorbě projektových plánů je velmi důležité si určit čas. Pokud nelze dodržovat čas, tak manageři pak přicházejí o peníze. Zároveň je dobré, že díky grafu sledujete každý jednotlivý detail projektu, (úkoly, jejich názvy, pracovníci, kteří pracují na daných úkolech a projektu, délka celého projektu apod.

 

Personalizování, umísťování a časování? S Ganttovým diagramem víte, co se kdy, kde a kdo dělá.

Na jedné straně máte úkoly, které musí udělat a na druhé straně všechno ostatní, co se k úkolům váže. Zaměstnanci a nebo časová data.

Projektoví manažeři díky vizuálnímu zobrazení mají lepší pohled na každý jednotlivý úkol a aktivitu skrze různé projekty. Díky časové ose všichni vědí co mají dělat, kolik času na to mají a případně mohou i říci, že na daný úkol potřebují více času.

Na jedné straně máte úkoly, které musí udělat a na druhé straně všechno ostatní, co se k úkolům váže. Zaměstnanci a nebo časová data.

 

Tato novinka je ještě hodně čerstvá a proto v náhledu vidíte vše v anglickém jazyce. Do týdne plánujeme mít hotový i překlad systému do češtiny.

V tuto chvíli nás bude čekat ještě rozšíření systému AutoCRM o vytížení zdrojů (jakýchkoli – stroje, lidi, místnosti apod.) a dále budeme rozšiřovat o výrobu.

 

…………………..

AutoCRM je modeler, který si každý člověk může modelovat po svém a nepotřebujete k tomu programátora. Můžete si vytvářet vlastní enetity v entitách vlastní políčka. Samozřejmostí je vytváření automatizace či workflow.

Chcete dostávat novinky ze světa firemních systémů, technických zajímavostí a dat? Napište nám svůj e-mail a my Vám budeme posílat newsletter.

Vyzkoušejte AutoCRM zdarma

Automatizovaný systém pro řízení firmy

Demo AutoCRM

Náš tým konzultantů s Vámi projde a seznámí Vás s nasazením AutoCRM do Vaší společnosti.