Waterfall vs Agilní přístup

Co je to Waterfall

Waterfall model (česky vodopádový model) je vodítkem pro řízení projektů, který popisuje vývojový proces projektu, rozdělený na jednotlivé fáze. Každá fáze projektu se řeší v rámci samostatného kroku a navazující krok se realizuje, jakmile je dokončen předchozí. To znamená, že projekt postupuje lineárně od první fáze (např. analýzy) až k poslední fázi (např. provozu).

Typické fáze Waterfall modelu zahrnují analýzu, návrh, vývoj, testování, pilotování a provoz. Tento model je vhodný pro projekty, kde je rozsah projektu přesně definován (od požadavků klienta přes analýzu vývojářů až po konečnou představu) a klíčovým prvkem projektu je jeho dodání v daném čase a s danými náklady. Příkladem mohou být projekty výstavby nemovitostí, plánování konferencí.

waterfall method

Vodopádový model se snaží předvídat všechny aspekty projektu dopředu a definovat je tak, aby byly striktně odděleny a následně dodržovány. Pokud by došlo k nějakým změnám, mohou být nákladné a časově náročné na implementaci, protože každá fáze projektu navazuje na předchozí fázi a změny mohou způsobit posuny v celém projektu.

 

Výhody použití Waterfall metody

 • Přesné časové harmonogramy a rozpočty, v začátku je jasná představa o tom co, kdo a kdy je pro dokončení potřeba
 • Jasně definované fáze projektu, což usnadňuje řízení projektu a přidělování zdrojů
 • Umožňuje jasně určit zodpovědnosti
 • Bývá následován jasnou dokumentací

 

Nevýhody použití Waterfall metody

 • Není dostatečně flexibilní, při změnách v průběhu procesu se musí měnit celý harmonogram
 • Plánování a dokumentace může zabrat hodně zdrojů
 • Neposkytuje dostatek zpětné vazby od zákazníka

 

Co je to Agile

Agile (česky agilní metoda) je přístup k projektovému řízení, který klade důraz na flexibilitu a adaptabilitu při vývoji produktů nebo služeb. Na rozdíl od tradičních metod, jako je například právě Waterfall, které se zaměřují na pevně daný plán, agilní přístup se opírá o opakující se cykly, tzv. sprinty, během kterých se postupně vytváří a testuje funkční prototyp produktu.

Tým má více svobody a odpovědnosti, a zákazník se může v průběhu vývoje aktivně podílet na tvorbě produktu a ovlivňovat jeho podobu díky continuous delivery přístupu. Tento přístup vynucuje časté a pravidelné dodávky funkčního software a umožňuje zákazníkovi vidět výsledky práce týmu již v průběhu vývoje.

agile method

Agilní metoda se nejčastěji používá při vývoji softwaru, ale může být aplikována i na jiné oblasti, jako je publikační činnost nebo marketing. Agilní přístup je vhodný v projektech, kde je potřeba rychle reagovat na změny a v nichž je důležitá flexibilita a adaptabilita. Scrum, jako jedna z nejznámějších metodik agilního vývoje, definuje jasné role, procesy a artefakty, které umožňují řídit a koordinovat tým v průběhu vývoje produktu.

 

Výhody použití Agile metody

 • Více zpětné vazby od zákazníka, zákazník je do procesu výroby zapojen – je spokojenější s výsledkem
 • Umožňuje flexibilní reakce na změny v požadavcích a potřebách zákazníka
 • Nutí členy týmu spolupracovat a umožňuje tak lépe hledat chyby a zdržení

 

Nevýhody použití Agile metody

 • Celý proces může ztroskotat na nedostatečné komunikaci mezi týmy
 • Může být obtížné řídit skrze něj velké celky
 • Je potřeba aby se zákazník do procesu zapojil se svou zpětnou vazbou
 • Má nejasný cíl, díky velké flexibilitě není cíl stejný na začátku a konci procesu

 

Waterfall vs Agilní přístup

Který použít?

Třeba i oba.

Vybrání správného přístupu pro vaši firmu závisí na mnoha faktorech, jako jsou typ projektu, velikost týmu, požadavky zákazníka, dostupné zdroje a další. Často může nastat situace kdy je vhodné zvolit obě metody a zkombinovat jejich klady a zápory, říkáme tomu hybridní přístup. Nemusíte po celou dobu existence firmy využívat pouze jednoho přístupu, důležité je zhodnotit konkrétní projekt a ujasnit si požadavky a potřeby a následně zvolit nejlepší přístup.

Chcete dostávat novinky ze světa firemních systémů, technických zajímavostí a dat? Napište nám svůj e-mail a my Vám budeme posílat newsletter.

Vyzkoušejte AutoCRM zdarma

Automatizovaný systém pro řízení firmy

Demo AutoCRM

Náš tým konzultantů s Vámi projde a seznámí Vás s nasazením AutoCRM do Vaší společnosti.