Zabezpečení dat v CRM systémech: Jak chránit citlivé informace

CRM systémy shromažďují, ukládají a analyzují obrovské objemy osobních údajů zákazníků, což přináší značné výzvy v oblasti zabezpečení a ochrany dat. Vzhledem k rostoucím hrozbám kybernetické bezpečnosti a přísnějším předpisům, jako je GDPR, je nezbytné, aby firmy uplatňovaly nejlepší praktiky pro ochranu dat ve svých CRM systémech.

 

Praktiky pro ochranu osobních údajů

1. Šifrování dat: Jednou z nejzákladnějších a nejdůležitějších metod ochrany dat je šifrování. Všechna citlivá data by měla být šifrována v klidu i při přenosu, aby byla chráněna před neoprávněným přístupem.

2. Pravidelné zálohování: Pravidelné zálohování dat je nezbytné pro obnovu v případě datového úniku, poškození dat či jiných incidentů. Zálohy by měly být také šifrovány a uchovávány na bezpečném místě (jinde než původní data, nenechávejte zálohu na stejném serveru jako původní data).

3. Protokolování a monitorování: Sledování a zaznamenávání aktivit v CRM systému může pomoci identifikovat a reagovat na bezpečnostní incidenty. Monitoring by měl zahrnovat neobvyklé přístupy nebo pokusy o přístup, stejně jako neobvyklé vzory používání dat.

 

imgix klWUhr wPJ8 unsplash

 

Správa přístupu uživatelů

1. Role-based přístup: Přístup by měl být řízen na základě rolí uživatelů, což znamená, že pracovníci mají přístup pouze k těm datům, která jsou nezbytná pro jejich práci. To minimalizuje riziko narušení dat způsobeného chybami uživatelů nebo interními hrozbami.

2. Silná autentizace: Používání silných hesel a vícefaktorové autentizace může významně zvýšit bezpečnost tím, že přidá další vrstvu ochrany před neoprávněným přístupem.

3. Správa digitálních certifikátů: Digitální certifikáty slouží k ověření identity uživatelů a zařízení, přičemž pomáhají zajistit, že pouze oprávněné entity mohou přistupovat k systému.

 

role autocrm
Správa rolí v systému AutoCRM

 

Lidský faktor jako klíčové riziko v zabezpečení CRM systémů

Přestože technická opatření hrají zásadní roli v ochraně CRM systémů, jedním z největších rizik je často sám uživatel systému. Lidský faktor může být zdrojem bezpečnostních incidentů, ať už úmyslně nebo neúmyslně.

Pracovníci mohou zneužít přístup k datům, která mají k dispozici, ať už kradením informací pro osobní obohacení, nebo z pomsty smazáním důležitých dat po konfliktu s managementem.

Stejně tak může dojít ke kompromitaci systému prostřednictvím neopatrného zacházení s přístupovými údaji, jako je sdílení hesel, použití slabých hesel nebo neopatrné kliknutí na phishingový odkaz, který může vést k úniku informací a umožnit kybernetické útoky.

 

towfiqu barbhuiya em5w9 xj3uU unsplash

 

 

Pro minimalizaci těchto rizik je důležité kromě výše zmíněných technických postupů (role, vícefaktorové ověřování a certifikáty)  pravidelně školit zaměstnance na téma nejlepších praktik v oblasti kybernetické bezpečnosti. To zahrnuje:

  • Vzdělávání o bezpečnostních hrozbách: Zaměstnanci by měli být pravidelně informováni o aktuálních hrozbách a metodách, kterými mohou chránit firemní data.
  • Politiky pro silná hesla: Podnik by měl mít jasné politiky pro vytváření a správu hesel, včetně pravidelné změny hesel a používání správců hesel.
  • Opatření proti interním hrozbám: Zavedení přísných protokolů a monitorování pro detekci a řešení potenciálního zneužití přístupu k datům zaměstnanci.
  • Incidentní plánování: Vytvoření a testování plánů pro řešení bezpečnostních incidentů, včetně postupů pro nápravu a komunikaci s dotčenými stranami.

V éře digitalizace a kybernetických hrozeb je zabezpečení CRM systémů nezbytné pro ochranu osobních údajů zákazníků. Technická opatření, jsou kritická, ale stejně tak je klíčová i vědomost, že velké riziko představuje lidský faktor.

Zaměstnanci mohou neúmyslně nebo úmyslně způsobit bezpečnostní incidenty, od neopatrného zacházení s přístupovými údaji až po interní sabotáže. Proto je nezbytné kombinovat silné bezpečnostní protokoly s pravidelným vzděláváním zaměstnanců a vytvořením pevné bezpečnostní kultury, která zajistí, že ochrana dat bude vždy na prvním místě.

Chcete dostávat novinky ze světa firemních systémů, technických zajímavostí a dat? Napište nám svůj e-mail a my Vám budeme posílat newsletter.

Vyzkoušejte AutoCRM zdarma

Automatizovaný systém pro řízení firmy

Demo AutoCRM

Náš tým konzultantů s Vámi projde a seznámí Vás s nasazením AutoCRM do Vaší společnosti.