AutoCRM – Portály

Portál poskytuje možnost přístupu ke konkrétním datům a funkcím CRM pro vaše zákazníky a partnery. Správci mohou vytvořit více portálů. Každý portál může mít vlastní nastavení, řídicí panel, seznam uživatelů, nastavení řízení přístupu.

Chcete-li vytvořit portál, postupujte podle části Správa> Portály, klikněte na tlačítko Vytvořit portál.

role 05

Je aktivní pokud není zaškrtnuto, portál nebude nikomu k dispozici.

Je výchozí – znamená, že portál bude k dispozici na kratší adrese URL: https: // YOUR_AutoCRM_URL / portál.

Role – určete jednu nebo více rolí portálu, které budou použity pro uživatele přihlášené k portálu. Další informace o rolích portálu jsou uvedeny níže.

Seznam záložek – karty, které se zobrazí na navigační liště.

Rozložení dashboarduurčete dashlety, které se zobrazí na domovské stránce portálu. Uživatelé portálu nemohou konfigurovat svůj řídicí panel.

URL – pole jen pro čtení, které zobrazuje odkaz, pomocí kterého máte přístup na portál.

Layout – poskytuje možnost používat různá rozvržení layoutu portálu.  

role 06

Uživatelé portálu

Správci mohou vytvářet uživatele portálu.

Správa> Uživatelé portálu.

Klikněte na tlačítko Vytvořit uživatele portálu. Vyberte možnost Kontaktovat, s kým bude uživatel portálu propojen, nebo Pokračovat bez kontaktu Vyplňte potřebná pole ve formuláři a klikněte na Uložit.

Uživatel portálu by měl být propojen se záznamem portálu, aby měl přístup na tento portál.

Uživatelé portálu mohou mít jednu nebo více dalších rolí portálu. Tyto role budou sloučeny s rolemi určenými pro portál.

Uživatelé portálu mohou mít konkrétní rozložení řídicího panelu. Umožňuje určitým uživatelům mít konkrétní rozložení, které se liší od výchozího rozložení portálu.

Role portálu

Role portálu jsou podobné běžným rolím v AutoCRM, ale s několika rozdíly. 

 • nenastaveno – odepře přístup.
 • vlastní – záznamy vytvořené uživatelem. Např. uživatel portálu vytvořil nějaký případ a tento případ je ve vlastnictví tohoto uživatele.
 • účet – Záznamy týkající se účtu, ke kterému se vztahuje uživatel portálu. Vztah (odkaz) by měl být pojmenován účet nebo účty.
 • kontakt – Záznamy týkající se kontaktu, s nímž se uživatel portálu týká. Vztah (odkaz) by měl být pojmenován kontakt nebo kontakty.
 • Pole Přiřazený uživatel a Týmy jsou pro uživatele portálu jen pro čtení.
role 01 2

Role portálu lze použít na:

 • Portál – tuto roli obdrží všichni uživatelé portálu (více rolí je sloučeno);
 • Uživatel portálu – udělit určitým uživatelům konkrétní oprávnění.

Příklad

Uživatelé portálu by měli být schopni vytvářet případy, prohlížet případy související s jejich účtem; měli by být schopni zobrazit znalostní bázi.

 1. Otevřete formulář Vytvořit roli portálu (Správa> Role portálu> Vytvořit roli).
 2. Povolit přístup k Případům, nastavit: vytvořit – ano, číst – účet, upravit – ne, smazat – ne, stream – účet.
 3. Povolit přístup do znalostní báze, nastavit: vytvořit – ne, číst – účet, upravit – ne, odstranit – ne.
 4. Upravte záznam svého portálu (Správa> Portály). Vyberte svou roli portálu v poli Role a poté uložte.

Přístup na portál

Adresu URL svého portálu najdete v poli URL záznamu portálu. Je také možné použít konfigurační nástroje serveru (například mod_rewrite), aby bylo možné přistupovat pomocí různých adres URL. V tomto případě musíte vyplnit pole „Vlastní adresa URL“.

Přístup k portálu pomocí vlastní adresy URL pro server Apache

Vlastní adresa URL: „portal-host-name.com“.

crm.portal.conf
<VirtualHost *:80>

DocumentRoot /path/to/espocrm/instance/
ServerName portal-host-name.com

<Directory /path/to/espocrm/instance/>
Options Indexes FollowSymLinks
AllowOverride All
Order allow,deny
allow from all
</Directory>

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

</VirtualHost> 

Pravidla přepisování modů

Zadejte ID záznamu portálu namísto {PORTAL_ID}. ID záznamu portálu lze získat z adresního řádku webového prohlížeče, když otevřete podrobné zobrazení záznamu portálu. Jako: https://my-espocrm-url.com/#Portal/16b9hm41c069e6j24. 16b9hm41c069e6j24 je ID záznamu portálu.

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^portal-host-name\.com$ RewriteRule ^client – [L] RewriteCond %{HTTP_HOST} ^portal-host-name\.com$ RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/portal/{PORTAL_ID}/.*$ RewriteRule ^(.*)$ /portal/{PORTAL_ID}/$1 [L]

 

S kvalitním CRM programem budete třímat otěže svého podniku pevně v rukou.

Ale nejdříve si takovou jízdu zkuste nanečisto! Podívejte se, jak se vám budou vaše firemní i zákaznické záležitosti spravovat s demo verzí AutoCRM.

Copyright 2021 © All rights Reserved.

Vyzkoušejte AutoCRM zdarma

Automatizovaný systém pro řízení firmy

Chcete dostávat novinky ze světa firemních systémů, technických zajímavostí a dat? Napište nám svůj e-mail a my Vám budeme posílat newsletter.

Demo AutoCRM

Náš tým konzultantů s Vámi projde a seznámí Vás s nasazením AutoCRM do Vaší společnosti.