Co je to SMART metoda?

Víte přesně jaké cíle má Vaše firma? Existuje metoda, které dokáže takovému cíli dát strukturu, jedná se o metodu SMART. Tato zkratka, která v angličtině znamená specific, measurable, achievable, relevant a time-bounded, (česky: specifický, měřitelný, dosažitelný, relevantní a časově vymezený) je pomůcka pro stanovování cílů. Někdy se setkáte také s pojmem SMARTER, který obsahuje ještě pojmy evaluated a rewarded tedy vyhodnotitelný a odměnitelný.

Základní význam zkratky SMART známe, jdeme do detailu:

1. S – Specifický – Definujte díl jasně a konkrétně: Prvním krokem k úspěšnému plánování cílů je specifikace. Stanovte cíl co nejvíce konkrétně a jasně. Místo obecných prohlášení mějte specifické body, které poskytnou jasný obraz toho, co chcete dosáhnout.

2. M – Měřitelný – Zajistěte měřitelnost vašeho pokroku: Pokrok musí být měřitelný. Měřitelné cíle Vám umožňují systematicky vyhodnocovat postup a upravovat strategii podle potřeby. Konkrétní čísla a metriky jsou klíčové pro sledování a hodnocení výkonu.

 

isaac smith AT77Q0Njnt0 unsplash

 

3. A – Dosažitelný – Stanovte realistické cíle: SMART metoda zdůrazňuje důležitost realismu při stanovování cílů. Vytvořte cíle tak, aby byly v souladu s dostupnými zdroji a možnostmi. Dosažitelnost zabraňuje frustraci a zvyšuje motivaci k dosažení cílů.

4. R – Relevantní – Zjistěte, zda je cíl opravdu důležitý: Samozřejmostí je, zaměřit se na cíle, které jsou skutečně důležité pro Váš osobní či profesní rozvoj. Stanovení relevantních cílů je součástí udržení motivace a smyslu úspěchu.

5. T – Časově vymezený – Určete časový rámec pro dosahování cíle: Posledním krokem je stanovení časového rámce. Každý cíl by měl být vázán na konkrétní termín, což vytváří tlak a zvyšuje odpovědnost. Časové omezení pomáhá eliminovat odkládání a udržuje Vás na cestě k dosažení cíle.

 

djim loic ft0 Xu4nTvA unsplash

 

6. E – Hodnotitelný – Pravidelně hodnoťte a vyhodnocujte postup: Přidání hodnotícího prvku do metody nám umožňuje pravidelně vyhodnocovat Váš postup a přizpůsobovat Vaše cíle podle aktuálních potřeb a podmínek. Tím se zvyšuje flexibilita a adaptabilita plánu, což je klíčem k dlouhodobému úspěchu.

7. R – Odměnitelný  nebo hodnotný: Stanovení odměn nebo malých oslav pro dosažení mezicílů nebo dokonce celkových cílů může posílit motivaci a pomoci udržet dlouhodobý zájem o daný úkol. Uznání a odměna jsou klíčovými prvky udržení pozitivního postupu na cestě k úspěchu.

 

SMART(ER) metoda není pouze abstraktním konceptem, ale praktickým nástrojem pro každého, kdo si klade cíle. Při správném využití SMART metody můžete efektivně plánovat, sledovat a dosahovat Vašich ambicí a snů. Pamatujte, že klíčem k úspěchu není jen stanovování SMART cílů, ale také pravidelné hodnocení a přizpůsobování Vaší strategie na cestě k dosažení úspěchu.

Chcete dostávat novinky ze světa firemních systémů, technických zajímavostí a dat? Napište nám svůj e-mail a my Vám budeme posílat newsletter.

Vyzkoušejte AutoCRM zdarma

Automatizovaný systém pro řízení firmy

Demo AutoCRM

Náš tým konzultantů s Vámi projde a seznámí Vás s nasazením AutoCRM do Vaší společnosti.