Co je cash flow

Cash flow nebo také, chcete-li česky, peněžní tok, je finanční ukazatel, který měří pohyb hotovosti do a z firmy za určité období. Jedná se o měřítko likvidity a finanční stability podniku. Cash flow je klíčovým aspektem v oblasti finančního řízení a analýzy.

Cash flow můžeme rozdělit do třech hlavních kategorií:

Cash flow z provozní činnosti (Cash flow from operating activities):

Tento typ cash flow měří hotovostní pohyby spojené s hlavními operacemi podniku, jako jsou nákupy a prodeje zboží a služeb. Zahrnuje například peníze vybrané od zákazníků, platby dodavatelům, mzdy zaměstnanců, daně a další operativní výdaje.

Cash flow z investiční činnosti (Cash flow from investing activities):

Tato kategorie zahrnuje hotovostní transakce spojené s investicemi do dlouhodobých aktiv, jako jsou nemovitosti, vybavení, akcie nebo dluhopisy. Například nákupy a prodeje majetku, investice do nových projektů a získávání nebo prodej podílů v jiných firmách.

Cash flow z finanční činnosti (Cash flow from financing activities):

Tento typ cash flow se zaměřuje na hotovostní toky spojené s financováním firmy, například půjčky, emise akcií, vyplácení dividend a splácení dluhu. Zahrnuje například příjmy z nově vydaných akcií, splácení půjček a dividendy vyplacené akcionářům.
firmbee com jrh5lAq mIs unsplash
Celkový cash flow lze vypočítat jako součet těchto tří kategorií. Pozitivní cash flow naznačuje, že firma generuje více hotovosti než spotřebovává, což je obvykle považováno za pozitivní indikátor finanční stability. Naopak negativní cash flow může signalizovat, že firma spotřebovává více hotovosti, než kolik generuje, což může znamenat problémy s likviditou. Cash flow je klíčový pro správné fungování podniku, protože pomáhá v predikci a plánování finančních potřeb, rozhodování o investicích a hodnocení celkové finanční výkonnosti firmy.

Jak tedy na cash flow? Uvádíme vám 10 stěžejních bodů.

Zahájení s cash flow vyžaduje pečlivé plánování, monitorování a správu finančních toků. Postupné zlepšování procesů v této oblasti může vést k větší finanční stabilitě a úspěšnému řízení podniku.

Chcete dostávat novinky ze světa firemních systémů, technických zajímavostí a dat? Napište nám svůj e-mail a my Vám budeme posílat newsletter.

Vyzkoušejte AutoCRM zdarma

Automatizovaný systém pro řízení firmy

Demo AutoCRM

Náš tým konzultantů s Vámi projde a seznámí Vás s nasazením AutoCRM do Vaší společnosti.