Jak vybírat CRM systém

Vztahy se zákazníky jsou zásadní pro úspěch každé společnosti. Sdílení relevantních informací o zákaznících a jejich potřebách je výchozí předpoklad úspěšného obchodního týmu. Efektivním řešením by měl být dobrý firemní systém řízení vztahů se zákazníky (CRM). Jak takový efektivní firemní systém najít?

CRM se točí kolem rozvoje vztahu se zákazníkem, který vyžaduje čas a zdroje, aby byl efektivní. To platí zejména v prostředí B2B mezi podniky, v oblastech s vyššími požadavky na důvěru a v obecně dražších nabídkách.

 

Termín CRM popisuje strategie, metodiky, software a často i internetové funkce určené k tomu, aby pomohly firmám organizovaně řídit vztahy se zákazníky.
V první řadě je třeba si uvědomit, že před nasazením jakéhokoliv softwaru je vhodné do detailu definovat a promyslet reálné procesy, které má systém svou funkčností podpořit a zefektivnit.

Kromě samotné správy komunikace se zákazníky, ať už potencionálními či stávajícími, může firemní systém strukturovaně uchovávat i veškeré důležité dokumenty a data, například smlouvy, faktury a e-maily. CRM systém vám pomůže agregovat všechny informace související se zákazníkem na jednom místě.

Druhým krokem při výběru CRM je stanovit rozpočet na pořízení nového firemního systému. Většina komerčních produktů váže licence na počet uživatelů. Je tedy vhodné dopředu definovat, kolik z vašich zaměstnanců bude potřebovat přístup k CRM softwaru. U open source řešení, jako je AutoCRM, tato potřeba odpadá, protože licence není vázaná na počet uživatelů.

screen 73

Naše společnost AutoCRM staví svoje řešení na systému Espo CRM, který je přístupný pod GPL v3 licencí. Tato licence umožňuje, že v případě, kdy je aplikace provozována ve formě služby na serverech dodavatele, není nutno veřejně zpřístupnit kódy aplikace. Pouze při instalaci na server klienta, kdy dochází k distribuci kódu, je dodavatel povinen zpřístupnit aplikaci včetně zdrojového kódu.

Při hledání nejlepšího CRM systému pro vaši společnost zvažte tyto otázky:

  1. Na co budete CRM používat? Zjistěte, zda plánujete používat CRM pro marketing, prodej, nákup, atp. Které týmy budou CRM systém využívat pro svou práci.

  2. Kolik lidí bude používat CRM? Určete, kolik zaměstnanců bude potřebovat přístup k CRM, aby bylo možné lépe posoudit náklady.

  3. Podporuje systém procesy všech týmů, které by jej měly používat? CRM systémy mají různé silné a slabé stránky v jednotlivých oblastech, proto si vyberte CRM, které mohou používat ideálně všechny týmy, a které integruje podporu pro většinu procesů.

  4. Lze nový firemní systém integrovat s programy, které již používáte? Podívejte se na CRM, které nabízejí relevantní integrační nástroje. CRM systémy jsou nejčastěji propojovány s účetními či skladovými softwary, ERP systémy, e-shopy, mailovými či chatovacími aplikacemi.

    AutoCRM používá pro propojení s externími aplikacemi nejčastěji integrovanou funkcionalitu API klíčů.

  5. Jak velkou jste společností? Některé CRM jsou skvělé pro malé firmy, jiné mohou svou přizpůsobivostí a komplexností podpořit složité procesy velkých společností. Systém AutoCRM je dostatečně robustní a komplexní, aby podpořil i větší společnosti.

  6. Jaké školení dodavatel systému poskytuje? Různé typy školení zahrnují on-site, online, videa, písemné průvodce, FAQ, webové semináře, atp.

  7. Jakou formou dodavatel poskytuje zákaznickou podporu? Zda je poskytována telefonicky, písemně, online či osobně. Ke komunikaci se zákazníky využívá náš tým konzultantů všechny uvedené druhy formy. Vždy se snažíme přizpůsobit potřebám zákazníka. 

  8. Kolik to stojí? Vezměte v úvahu nejen základní cenu, ale i případné další poplatky, např. náklady na školení, na technickou podporu, či náklady na dodatečný upgrade. Detailnější informace o výhodách open source řešení najdete zde: https://autocrm.cz/vyhody-open-source-reseni-crm/

S kvalitním CRM programem budete třímat otěže svého podniku pevně v rukou.

Ale nejdříve si takovou jízdu zkuste nanečisto! Podívejte se, jak se vám budou vaše firemní i zákaznické záležitosti spravovat s demo verzí AutoCRM.

Copyright 2021 © All rights Reserved.

Vyzkoušejte AutoCRM zdarma

Automatizovaný systém pro řízení firmy

Chcete dostávat novinky ze světa firemních systémů, technických zajímavostí a dat? Napište nám svůj e-mail a my Vám budeme posílat newsletter.

Demo AutoCRM

Náš tým konzultantů s Vámi projde a seznámí Vás s nasazením AutoCRM do Vaší společnosti.