Podnikové informační systémy – centrální nástroj pro moderní řízení různých typů podnikání

Podnikový informační systém dokáže propojit veškeré vnitřní procesy uvnitř vaší společnosti. Tento důležitý krok vede ke zvýšení efektivity a zlepšení dlouhodobého plánování, což v konečném důsledku zajistí dlouhodobou stabilitu společnosti a její schopnost generovat vyšší zisky. Implementování informačních systémů je dlouhodobý, časově i finančně náročný proces. Nelehké je i samotné rozhodování, který konkrétní systém bude optimální variantou právě pro váš typ podnikání.

Pokud právě hledáte vhodné řešení pro váš nový business nebo chcete přejít ze stávajícího systému na nový, přijdou vám vhod informace v našem článku. Najdete v něm detailní shrnutí všech podstatných informací, díky kterým si srovnáte vaše priority a budete mít přehled o aktuální nabídce na trhu.

Obsah

Automatizace interních činností představuje výraznou časovou a finanční úsporu. Systémy přitom nejsou určeny pouze pro velké společnosti. Moderní software se dokáže přizpůsobit i potřebám středních a malých firem. Přesvědčte se sami.

Podnikový informační systém – definice pojmu

Nejprve vysvětlíme, co je to podnikový informační systém. V této souvislosti můžete narazit také na zkratku EIS (Enterprise Information System). Řeč je o integrovaném softwaru, který umožňuje sběr, zpracování, analýzu, ukládání a distribuci dat v rámci firmy. Lze jej také integrovat s dalšími obchodními systémy.

EIS je nenahraditelným řídícím nástrojem moderních společností, které chtějí expandovat, usilují o navýšení zisků nebo chtějí ve svém oboru vynikat nad konkurencí. Výrazně usnadňuje řízení a správu podnikových procesů a zároveň poskytuje podporu, která umožňuje učinit efektivní rozhodnutí.

Typy informačních podnikových systémů

EIS se obvykle skládá z dílčích softwarů, které se specializují na konkrétní aspekty podnikání a které jsou vzájemně propojené a vytvářejí tak úplnou informační základnu daného podniku.
Patří sem:

 • ERP systémy (Enterprise Resource Planning) – komplexní podnikový informační systém ERP slouží k propojení a řízení aktivit v různých odvětvích businessu, spravuje například: finance, výrobu, prodej nebo marketing atd. V praxi si řada lidí plete ERP systém s CRM. Nejedná se však o synonymní výrazy. Každý z těchto softwarů má jinou specializaci.
 • CRM systémy (Customer Relationship Management) – se soustřeďují na řízení a optimalizaci vztahů se zákazníky (od náboru až po zákaznickou podporu).
 • SCM systémy (Supply Chain Management) – specializují se na řízení dodavatelského řetězce od nákupu až po distribuci zboží.
 • HRM systémy (Human Resources Management) – se zabývají řízením lidských zdrojů uvnitř společnosti od náboru nových zaměstnanců až po jejich odchod.
 • BI systémy (Business Intelligence) – analyzují a reportují data a informace s cílem usnadnit a vylepšit rozhodovací procesy.
 • E-commerce systémy – řídí elektronický obchod. Tento systém zahrnuje online prodej služeb a zboží až po řízení a správu objednávek a plateb.
 • EAM systémy (Enterprise Asset Management) – se zabývají správou a řízením aktiv (zařízení, stroje, vozidla atd.).
 • PLM systémy ( Product Lifecycle Management) – Zaměřují se na životní cyklus produktu od návrhu, přes výrobu a servis až po jeho vyřazení.

EIS můžete implementovat samostatně nebo jako kombinaci několika řešení od různých dodavatelů. Soustřeďte se na to, aby byl software navržen a implementován s ohledem na vaše požadavky. Správná implementace zajistí, že bude daný program perfektně plnit svou funkci.

Jak můžete podnikové informační systémy využít ve prospěch vašeho podnikání?

Jednotlivé druhy EIS zajišťují efektivní správu a řízení různých oblastí podnikání. Hladký chod firmy pak přirozeně vede k zefektivnění interních procesů, zvýšení produktivity a konkurenceschopnosti.

Podnikové informační systémy ERP konkrétně zajišťují:

 • řízení, kontrolu a spravování zásob,
 • projektové řízení,
 • řízení prodeje, marketingu a financí,
 • řízení lidských zdrojů atd.

ERP a CRM systémy můžete rozšiřovat postupně dle vašich aktuálních požadavků. Náš zkušený tým vám pomůže vybudovat řešení na míru vašemu podnikání.

5 hlavních výhod používání podnikového informačního systému ve spojení s CRM

Konkrétně se bavíme o propojení ERP s CRM systémem. Jak už bylo vysvětleno výše, jedná se o dva různé softwary, které se v businessu využívají ke zlepšení účinnosti a zvýšení produktivity.

CRM systém na PC

Jak se toto spojení projeví na fungování vaší společnosti?

 1. Integrace dat – oba softwary můžete snadno propojit. To umožňuje získávat a analyzovat užitečná data z obou programů. Díky tomu lépe porozumíte aktuálním potřebám zákazníků a můžete jim tak přizpůsobit nabízené produkty a služby.
 2. Snižování nákladů – systémy zajistí lepší využívání zdrojů, což z dlouhodobého hlediska povede ke snížení celkových nákladů. Prostřednictvím CRM můžete sledovat historii interakcí se zákazníky a na jejím základě zefektivnit interní procesy a upravit výrobu a nabídku služeb. Náklady lze snižovat také efektivním plánováním schůzek a úkolů, což v rámci CRM systému zajistí sdílený kalendář.
 3. Kvalitnější zákaznický servis – díky propojení ERP a CRM můžete poskytnou vaším klientům lepší zákaznický servis.
 4. Zefektivnění marketingové kampaně – pokud budete dokonale rozumět nákupnímu chování a potřebám vašich klientů, můžete lépe zacílit marketingovou kampaň. Dobře nastavená kampaň je finančně výhodnější a pomůže vám získat nové zákazníky.
 5. Přehlednost – budete mít pod kontrolou veškeré interní činnosti. To vede k zlepšení řízení různých aktivit a tím ke snížení nákladů, zvýšení zisků a v konečném důsledku také k vyšší spokojenosti a loajalitě zákazníků.

Vyzkoušejte si špičkový český OpenSource CRM systém sami. Nabízíme kvalitní demo verzi zdarma.

Na jaké faktory byste se měli zaměřit při výběru podnikového informačního systému?

Pokud chcete, aby vše proběhlo hladce a vybraný EIS plnil bez problému svou funkci, nic neuspěchejte a zohledněte všechna podstatná kritéria, která vám pomohou vybrat optimální variantu.
Podnikový informační systém pro malé firmy vybírejte stejně pečlivě a s rozvahou jako zástupci velkých organizací.

 • Funkčnost – EIS musí být navržený pro specifické potřeby daného podnikání. Proto si ověřte, zda daný program umožňuje konfigurace a je dostatečně flexibilní, aby vám pomáhal v růstu. V opačném případě bude pouze na obtíž.
 • Bezpečnost – systém bude spravovat a ukládat citlivé interní informace a data. Proto musí disponovat vysokým stupněm zabezpečení a bezpečnostními mechanizmy, aby nedošlo ke ztrátě nebo zneužití dat (autentizace uživatelů, šifrování atd.).
 • Flexibilita – optimální software se přizpůsobí vaší aktuální situaci. Proto se ujistěte, že umožňuje úpravy, aktualizace a rozšíření.
 • Integrace – vybraný systém by mělo být snadné propojit se stávajícími programy a aplikacemi (např. se systémem pro správu lidských zdrojů nebo správu zásob atd.).
 • Cena – cenová dostupnost by neměla být na úkor kvality a funkčnosti. Do celkových nákladů je nutné započítat úpravy, implementaci, správu, údržbu a rozvoj EIS.

Chcete dostávat novinky ze světa firemních systémů, technických zajímavostí a dat? Napište nám svůj e-mail a my Vám budeme posílat newsletter.

Vyzkoušejte AutoCRM zdarma

Automatizovaný systém pro řízení firmy

Demo AutoCRM

Náš tým konzultantů s Vámi projde a seznámí Vás s nasazením AutoCRM do Vaší společnosti.