Výrobní systém pro technologickou společnost ALIS Tech s.r.o.

Představení firmy: ALIS Tech s.r.o.

ALIS Tech je inovativní technologická společnost, která se specializuje na vývoj komplexních systémů pro lokalizaci a monitoring osob, zboží a manipulační techniky. Jejich řešení, založené na pokročilé bezdrátové rádiové technologii, umožňuje klientům efektivně sledovat a řídit své operace v reálném čase.
Pro klienta Alis Tech s.r.o. jsme implementovali kompletní systém na řízení firmy, který dnes zahrnuje vyšší desítky workflows. Tento systém byl navržen tak, aby byl plně přizpůsobitelný a umožnil klientovi postupnou samostatnou správu a rozvoj.

Navrženo pro klienta:
ALIS Tech s.r.o.

Představení problému:

Před implementací našeho řešení se společnost ALIS Tech s.r.o. potýkala s řadou výzev spojených s nedostatečnou integrací různých oblastí jejich podnikání. Přestože firma disponovala základním nastavením CRM systému, toto řešení samo o sobě nebylo dostatečně přizpůsobené specifickým potřebám firmy a nezahrnovalo všechny potřebné funkcionality.

Hlavní problémy zahrnovaly:

 1. Fragmentace dat a procesů: Různé oddělení firmy používala různé systémy pro správu zakázek, objednávek, produktů, faktur a dalších klíčových oblastí, což vedlo k nedostatečné komunikaci a koordinaci mezi týmy.
 2. Omezená funkcionalita v základním nastavení CRM: I když základní CRM systém obsahoval několik užitečných funkcí jako management dokumentů, knowledge base, a jednoduché reportování, chyběla mu flexibilita a rozsah potřebný k efektivní podpoře specifických procesů firmy, jako je například napojení na externí databáze (ARES) nebo interní komunikace přes chat.
 3. Nedostatečná integrace ERP systému: ERP systém firmy byl sice na míru vytvořen pro specifické potřeby skladování a výroby, ale jeho integrace s ostatními systémy byla omezená, což komplikovalo sledování výrobních a logistických procesů a zvyšovalo riziko chyb.
 4. Omezený rozvoj a škálovatelnost: Systém, který firma používala, neumožňoval snadné přizpůsobení nebo rozšíření funkcionalit bez značných dodatečných nákladů na vývoj a implementaci.

Tento stav znemožňoval efektivní řízení operací a brzdil růst společnosti, jelikož značná část času a zdrojů byla vynaložena na koordinaci mezi odděleními a řešení problémů vyplývajících z nedostatečného propojení systémů.

Naše řešení:

Pro společnost ALIS Tech s.r.o. jsme navrhli a implementovali komplexní CRM/ERP systém, který byl plně přizpůsoben specifickým potřebám a požadavkům klienta. Naše řešení bylo zaměřeno na integraci různých oblastí podnikání, automatizaci klíčových procesů a zajištění vysoké míry škálovatelnosti a adaptability systému.

Hlavní prvky našeho řešení zahrnovaly:

 • Úplná integrace systémů: Sjednocení CRM a ERP systémů do jedné platformy, což umožnilo lepší tok informací mezi odděleními a zefektivnění procesů od objednávek po fakturaci a sledování zásob.
 • Přizpůsobení CRM funkcionalit: Rozšíření základního CRM systému o pokročilé funkce pro správu kontaktů, organizací a aktivit, včetně podrobného reportingu a analýz, které pomáhají lépe rozumět potřebám zákazníků a efektivněji plánovat obchodní strategie.
 • Automatizace procesů: Implementace BPMN 2.0 (Business Process Model and Notation) pro vizualizaci a automatizaci složitějších procesních diagramů, což značně zjednodušilo workflow a zvýšilo produktivitu pracovníků.
 • Vylepšený dokument management systém a Knowledge base: Zlepšení správy dokumentů a znalostní základny pro snadnější sdílení informací a dokumentů mezi týmy, což zlepšilo interní komunikaci a snížilo čas strávený hledáním potřebných informací.
 • Projektové řízení a úkolový management: Integrace nástrojů pro projektové řízení a správu úkolů přímo do systému, což umožnilo lepší sledování postupu projektů a úkolů, zvýšení transparentnosti a zlepšení spolupráce mezi týmy.
 • Helpdesk a podpora: Zavedení integrovaného helpdesk systému pro efektivnější řešení interních i externích dotazů a událostí, což zlepšilo celkovou spokojenost uživatelů a zákazníků.
 • Rozšíření ERP systému: Na míru vytvořené sklady a výrobní procesy byly dále rozšířeny o pokročilé funkce pro správu skladů s pozicemi, což umožnilo přesnější sledování zásob a efektivnější plánování výroby.

Toto řešení bylo navrženo tak, aby bylo maximálně uživatelsky přívětivé a umožnilo snadné další rozšiřování a přizpůsobení podle měnících se potřeb a požadavků společnosti ALIS Tech s.r.o.

Výsledek:

Implementace našeho CRM/ERP systému zlepšila klíčové oblasti podnikání ALIS Tech s.r.o., odstranila fragmentaci dat a procesů a poskytla efektivní nástroje pro řízení a rozvoj firmy.

 • Zvýšená efektivita operací: Integrace CRM a ERP systémů zlepšila komunikaci mezi odděleními a snížila lidské chyby díky automatizaci klíčových procesů.
 • Lepší rozhodování na základě dat: Rozšířené reportovací a analytické nástroje poskytly managementu důležité informace pro efektivnější strategické plánování.
 • Zvýšená spokojenost zákazníků: Vylepšená správa kontaktů a aktivit spolu s integrací helpdesku zvýšily kvalitu zákaznického servisu, což se projevilo na zákaznické loajalitě a spokojenosti.
 • Flexibilita a škálovatelnost: Systém je navržen pro snadné přizpůsobení a rozšíření, což umožňuje ALIS Tech s.r.o. efektivně reagovat na budoucí podnikatelské výzvy bez dalších velkých investic.

Naše řešení přineslo ALIS Tech s.r.o. zvýšenou produktivitu a efektivitu, zlepšilo firemní kulturu a zákaznický servis, čímž umožnilo rychlejší reakci na tržní výzvy a podpořilo další rozvoj a inovace.

Funkcionality systému

 • Zrychlení procesu -> Lead -> Organizace/Kontakt/Obchodní případ -> Nabídka -> Zakázka -> Výroba -> Fakturace
 • Výrobní systém
 • Skladový systém
 • Fakturační systém
 • Automatizace – Workflows a vývojové diagramy (BPMN)
 • Reporty
 • Helpdesk (Případy), Reklamace
 • HR
 • Chat 
 • Dokument systém 

Výrobní systém

 • Technologické postupy – V technologických postupech lze definovat jednotlivé výrobní procesy, tedy materiálovou rozpisku potřebnou k výrobě daného produktu a operace, z kterých se daný výrobek skládá, včetně definování pracovišť.
 • Operace – Jednotlivá činnost v technologickém postupu
 • Pracoviště – Kde se vykonává jednotlivá operace
 • Produkty se po odvedení práce automaticky ukládají do skladu na skladovou pozici a databáze produktů pro zpětnou historii výrobků

Projektové řízení & Řízení zakázek a servisu

 • Centralizace dat o projektu v zakázce – Stavy výroby, deadline, zobrazení položek, detaily o fakturaci apod.
 • Shrnutí zakázky –  Zobrazí všechny materiály potřebné k výrobě (na základě technologického postupu), včetně informací jako potřebného množství, množství na skladě apod.
 • Helpdesk (Případy) – systém pro správu reklamací poskytují efektivní řešení pro rychlé zaznamenávání, sledování a vyřizování zákaznických dotazů a reklamací.

Integrace

 • Mattermost – Chat
 • OnlyOffice – Otevření a úprava dokumentů přímo v systému
 • Pohoda

Josef Hrabal

jednatel

Po několika měsíčním průzkumu trhu jsme se rozhodli, využívat systém od AutoCRM, a to z toho důvodu, že máme možnost si systém tzv. dovyvíjet sami, tvořit vlastní entity, a hlavně automatizovat procesy. Po prvním roce plnohodnotného užívání máme vytvořený minimálně dvojnásobný počet entit, než se kterými jsme začínali a počítali na začátku. Vzhledem k pozitivním zkušenostem, které jsme doposud získali, jsme se rozhodli, že informační systém AutoCRM začleníme i do naší druhé společnosti. V neposlední řadě bych rád vyzdvihl technický support ze strany developerů AutoCRM, který je pro nás klíčový.

Chcete dostávat novinky ze světa firemních systémů, technických zajímavostí a dat? Napište nám svůj e-mail a my Vám budeme posílat newsletter.

Vyzkoušejte AutoCRM zdarma

Automatizovaný systém pro řízení firmy

Demo AutoCRM

Náš tým konzultantů s Vámi projde a seznámí Vás s nasazením AutoCRM do Vaší společnosti.