AutoCRM – export a vyhledávání

Export

AutoCRM má schopnost exportovat záznamy do formátů XLSX (Excel) a CSV.

  1.  V zobrazení seznamu proveďte vyhledávání s potřebnými filtry a poté klikněte na Vybrat všechny výsledky.
export 02

2.  Klikněte na rozevírací nabídku Akce a poté klikněte na Exportovat

export 03

3.  Zobrazí se modální okno, kde můžete určit parametry exportu. 

export 04

Můžete vybrat konkrétní pole, která chcete exportovat, nebo zaškrtnutím exportovat všechna dostupná pole.

4.  Po kliknutí na tlačítko Export se stáhne exportovaný soubor.

Řízení přístupu

Správce může zakázat funkci exportu pro všechny uživatele, kteří nejsou administrátory, v části Správa> Nastavení> Zakázat export.

Je také možné ovládat přístup k funkci exportu pomocí rolí ACL s parametrem Povolení exportu.

Oddělovač CSV

Uživatelé mohou zadat oddělovač pro export CSV v Předvolbách.

Výchozí oddělovač systému lze ručně změnit v souboru data / config.php, parametr exportDelimiter.

 

Vyhledávání textu

V zobrazení seznamu záznamů je možné provádět textové vyhledávání.

Seznam polí, který se používá při filtrování, lze konfigurovat v části Správa> Správce entit> Upravit konkrétní typ entity> Pole textového filtru.

Je možné použít zástupný znak *.

text 01

Globální vyhledávání

Globální vyhledávání provádí vyhledávání ve více typech entit současně. Nachází se vpravo nahoře.

Seznam typů entit používaných v globálním vyhledávání lze konfigurovat v části Správa> Nastavení> Globální seznam entit vyhledávání.

Seznam polí, který se používá při filtrování, lze konfigurovat v části Správa> Správce entit> Upravit konkrétní typ entity> Pole textového filtru.

text 02

Fulltextové vyhledávání

Poskytuje schopnost provádět mnohem rychlejší a komplexnější textové vyhledávání.

Fulltextové vyhledávání lze povolit pro zadaný typ entity v části Správa> Správce entit> Upravit konkrétní typ entity> Fulltextové vyhledávání. Je nutné spustit rebuild. Spustit z CLI: php rebuild.php.

Fulltextové vyhledávání se vždy používá v globálním vyhledávání (pro typy entit s povoleným fulltextovým vyhledáváním).

Fulltextové vyhledávání se použije také při vyhledávání v zobrazení seznamu. Ačkoli to může být přeskočeno pro některé vyhledávací dotazy. Přesto je možné vynutit použití fulltextu předřazením ft: před vyhledávací dotaz.

Pro tabulky InnoDB jsou k dispozici následující operátory:

+ Přední znaménko plus označuje, že toto slovo musí být přítomno.

 Přední znaménko mínus znamená, že toto slovo nesmí být přítomno.

(bez operátora) Slovo je volitelné, ale řádky, které jej obsahují, jsou hodnoceny výše.

* Zkrácený (nebo zástupný znak) operátor. Připojeno ke slovu, které má být ovlivněno.

Fráze uzavřená do uvozovek musí být obsažena doslovně, jak byla napsána.

Poznámka: Možnost MySQL ft_min_word_len definuje minimální délku slova dostupnou pro fulltextové vyhledávání. Ve výchozím nastavení je to 4. Pokud změníte tento parametr, musíte také nastavit parametr fullTextSearchMinLength na data/config.php: ‚fullTextSearchMinLength‘ => 3.

S kvalitním CRM programem budete třímat otěže svého podniku pevně v rukou.

Ale nejdříve si takovou jízdu zkuste nanečisto! Podívejte se, jak se vám budou vaše firemní i zákaznické záležitosti spravovat s demo verzí AutoCRM.

Copyright 2021 © All rights Reserved.

Vyzkoušejte AutoCRM zdarma

Automatizovaný systém pro řízení firmy

Chcete dostávat novinky ze světa firemních systémů, technických zajímavostí a dat? Napište nám svůj e-mail a my Vám budeme posílat newsletter.

Demo AutoCRM

Náš tým konzultantů s Vámi projde a seznámí Vás s nasazením AutoCRM do Vaší společnosti.