Konfigurace

AutoCRM můžete nainstalovat na:

 • Apache, Nginx nebo IIS server
 • na verzi PHP 8.1 – 8.3 
 • MySQL 5.7, 8.0 – 8.2 (a novější) nebo MariaDB 10.2.2 (a novější)

Doporučení a požadavky

Požadavky na PHP

AutoCRM vyžaduje PHP 8.1 (a novější), s následujícími rozšířeními:

 • pdopro přístup k databázi
 • gd – pro práci s obrázky
 • openssl – pro zajištění nejvyšší ochrany
 • zipabyste mohli upgradovat AutoCRM a instalovat rozšíření
 • curl – pro integrace
 • xml – pro export do excelu
 • xmlwriter – pro export do excelu
 • jsonod PHP v8.0 zahrnuto ihned po vybalení 
 • exif
 • mbstring
 • iconv

Nastavení php.ini:

				
					max_execution_time = 180 
max_input_time = 180 
memory_limit = 256M 
post_max_size = 50M 
upload_max_filesize = 50M
				
			
Volitelná rozšíření php, která mohou být zapotřebí:
 • zmq – pro websocket
 • pcntlpro paralelní zpracování úloh a daemon (pouze systémy typu Unix)
 • posixpouze systémy typu Unix
 • ldap – pro LDAP autentifikaci

Požadavky na databázi

AutoCRM podporuje MySQL 5.7, 8.0 – 8.2 nebo vyšší a MariaDB 10.2.2 nebo vyšší. Všechna výchozí nastavení jsou pro AutoCRM v pořádku.

Podpora MySQL 8

MySQL 8.0.4 změnilo výchozí metodu ověřování na caching_sha2_password kterou PHP (v době psaní tohoto článku) nepodporuje.Pro MySQL 8 by měla být změněna na metodu mysql_native_password. Pro uživatele to lze provést pomocí dotazu:

				
					CREATE USER username@localhost identified with mysql_native_password by 'password';
				
			

kde username je váš uživatel MySQL a password je vaše uživatelské heslo MySQL.

Požadovaná oprávnění pro systémy založené na Unixu

Poznámka: Ve většině případů jsou oprávnění nastavena správně po extrahování AutoCRM z balíčku zip. Musíte pouze nastavit vlastnictví.

Oprávnění

Soubory a adresáře by měly mít následující oprávnění:

 • data, custom, client/customměly by být zapisovatelné všechny soubory, adresáře a podadresáře (664 pro soubory, 775 pro adresáře, včetně všech podadresářů a souborů)
 • application/Espo/Modules, client/modulesby měl být zapisovatelný aktuální adresář (775 pro aktuální adresář, 644 pro soubory, 755 pro adresáře a podadresáře)
 • bin/commandby měl být spustitelný (754)
 • všechny ostatní soubory a adresáře by měly být čitelné (644 pro soubory, 755 pro adresáře)

Chcete-li nastavit oprávnění, proveďte v terminálu tyto příkazy:

				
					cd <PATH-TO-ESPOCRM-DIRECTORY>
find . -type d -exec chmod 755 {} + && find . -type f -exec chmod 644 {} +;
find data custom client/custom -type d -exec chmod 775 {} + && find data custom client/custom -type f -exec chmod 664 {} +;
chmod 775 application/Espo/Modules client/modules;
chmod 754 bin/command;
				
			

Vlastnictví

Všechny soubory by měly být vlastněny a skupinově vlastněny procesem webového serveru. Může to být www-data, daemon, apache, www atd.

Poznámka: Na Bitnami Stack by soubory měly být vlastněny a skupinově vlastněny uživatelem daemon.

Poznámka: Na sdílených hostitelích by soubory měly být vlastněny a skupinově vlastněny vaším uživatelským účtem.

Chcete-li nastavit vlastníka a vlastníka skupiny, proveďte v terminálu tyto příkazy:

				
					cd <PATH-TO-ESPOCRM-DIRECTORY>
chown -R <OWNER>:<GROUP-OWNER> .;
				
			

Nastavení crontab

Poznámka: Více informací o zakázkách v AutoCRM je k dispozici zde – odkaz.

Unixové systémy

Chcete-li nastavit crontab na systému podobném Unixu, postupujte takto:

1. Přihlaste se jako správce do své instance AutoCRM.

2. Přejděte do sekce Naplánované úlohy na panelu administrátora (Menu > Administrace > Naplánované akce) a zkopírujte řetězec pro crontab. Vypadá to takhle:

				
					* * * * * /usr/bin/php -f /var/www/html/espocrm/cron.php > /dev/null 2>&1

				
			

3. Otevřete terminál a spusťte tento příkaz:

				
					crontab -e -u WEBSERVER_USER
				
			

WEBSERVER_USER může být jeden z následujících „www“, „www-data“, „apache“ atd. (závisí na vašem webovém serveru).

4. Vložte zkopírovaný řetězec (z kroku 2) a uložte soubor crontab (Ctrl+O, poté Ctrl+X pro nano editor).

Windows

Pro servery Windows můžete využít naplánované úlohy.

Chcete dostávat novinky ze světa firemních systémů, technických zajímavostí a dat? Napište nám svůj e-mail a my Vám budeme posílat newsletter.

Vyzkoušejte AutoCRM zdarma

Automatizovaný systém pro řízení firmy

Demo AutoCRM

Náš tým konzultantů s Vámi projde a seznámí Vás s nasazením AutoCRM do Vaší společnosti.